Zpracování mezd, vedení mzdové agendy

Kompletní vedení mzdové agendy (malé i velké organizace):
 
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců k soc. a zdrav. pojištění
  • zpracování mzdových pokladů dle předané evidence
  • zpracování všech povinných srážek, výplatních pásek, popř.nemocenských dávek
  • vytvoření povinných přehledů pro úřady sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, sestavení vyúčtování o odvodu daní pro FÚ, zajistíme i jejich odeslání
  • vystavení příkazů k úhradě, vedení evidenčních listů
  • vystavení zápočtových listů, na vyžádání přehledu o zdanitelných příjmech
  • zpracování mzdových listů
  • dále dle dohody

Ceník:
 
Sazba za zpracování mzdy 1 zaměstnance za měsíc
(hlavní prac.poměr, vedlejší prac.poměr, dohoda o pracovní činnosti)
200,- Kč
Sazba za zpracování mzdy 1 zaměstnance na DPP za měsíc
(dohoda o provedení práce)
150,- Kč
Minimální celková měsíční sazba při zpracování mezd
(z důvodu tisku všech potřebných formulářů)
300,- Kč
Mzdové poradenství dohodou
________________________________________________

(c) Všechna práva vyhrazena 2001 - 2006